klikni pro rozlišení 800x600 (malé monitory)

Asociace Zahradnických společenstev

Aktuální zprávy

Zhodnocení zahradnických škol pohledem odborné veřejnosti

Jednoznačně nejlepší střední zahradnickou školou je v ČR podle odborné veřejnosti Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace. Nutno také výstižně dodat, že podmínky pro podporu profesních svazů v oboru zahradnictví získaly ješte zahradnické školy v Ostravě, Rajhradě, Děčíně, Kopidlně, Litomyšli a Českých Budějovicích.

Kompletní článek a hodnocení ke stažení zde.

Galerie

                 

Záměry asociace

AZS vznikla za účelem:

- posilování pozice členů a jednotné prosazování záměrů vztahujících se k celému zahradnickému oboru
- servisu členským svazům v podobě silnější organizace vzhledem k celkové výši produkce, služeb, zaměstnaných lidí apod. a jejich propagace
- zastupování při prosazování společných cílů např. v oblastech školství, výzkumu, dotací, používání pesticidů apod.
- jednání s ministerstvy, Agrární komorou ČR, poslaneckými výbory a dalšími institucemi ovlivňujícími náš obor
- koordinace a zefektivnění vynaloženého úsilí při společných jednáních zástupců členských svazů

Záměry AZS

Hlavní myšlenkou založení AZS je posilování pozice členů v rámci zemědělství a jednotné prosazování záměrů vztahujících se k celému zahradnickému oboru.

Účelem je mít při jednáních jednotlivých svazů za sebou organizaci (AZS), která jako celek v rámci rostlinné výroby bude mít mnohem významnější postavení (vzhledem k výši produkce, objemu služeb, zaměstnaných lidí a pod.). S tímto úzce souvisí záměr hájit zájmy členů a jejich propagace, jakož i propagace celého zahradnického oboru a společný postup při prosazování potřeb členů.

Ve společném zájmu všech zahradnických svazů se ocitají oblasti školství, výzkumu, pesticidů a mnohé další legislativní problémy (týkající se např. daní, hypoték, dotací a mnoho dalších). Je jasné, že účelová řešení lze snadněji dosáhnout společnými silami. Je například nepochopitelné, že se k nám ve velkém množství dovážejí rostliny ze zemí s podobnými klimatickými podmínkami, u kterých není pochyb, že je ve srovnatelné kvalitě i ceně umíme vypěstovat i v ČR.

Při společných setkáních v radě AZS (což je její nejvyšší orgán, který ji řídí) se scházejí tajemníci a předsedové členských svazů, kteří si předávají zkušenosti s řešením problémových situací a vzájemně se informují o zjištěných novinkách v oboru. Zároveň určují další směřování asociace.

Jeden z nejvýznamnějších úkolů, který má asociace daný stanovami je prosazení se coby poradní a připomínkující organizace při tvorbě různých předpisů vztahujících se k našemu oboru. Snahou bude najít v tomto ohledu cestu na ministerstva a to zejména životního prostředí, zemědělství a pro místní rozvoj, kde bychom se rádi uplatnili a získali zde možnost alespoň sdělit naše stanovisko v oblastech, které se nás týkají.

Již dnes je AZS jedním ze společenstev Agrární komory ČR a také má zastoupení v poradním sboru ředitelky oboru 17220 pro okrasné zahradnictví Ministerstva zemědělství ČR.

Věřím, že se podaří naplnit ideu Asociace zahradnických společenstev začlenit všechny organizace rozvíjející zahradnický obor a umožnit jim s větší silou prosazovat záměry, které našemu oboru v ČR pomohou najít důstojnější pozici.

tajemník AZS Ing. Jiří Dusbaba

ASOCIACE ZAHRADNICKÝCH SPOLEČENSTEV

Stanovy si můžete stáhnout či prohlédnout zde (dokument word).

Originály jsou k naklédnutí po kliknutí na níže umístěné náhledy (upozorňujeme na větší velikost kopií).

   

AZS v současné době zastupuje tato sdružení

Svaz školkařů ČR
(www.svaz-skolkaru.cz)
Svaz květinářů a floristů ČR
(www.svazkvetinaruafloristu.cz)
Sdružení zahradnických center
(www.szc.cz)
Sdružení lesních školkařů ČR
(www.lesniskolky.cz)
Asociace zahradnického výstavnictví
(www.green-world.info)
Sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin
(www.pelero.cz)
Český spolek perenářů
(www.pereny.info)

Asociace zahradnických společenstev:

sídlo: Wolkerova 17, 77111 Olomouc, IČO: 227 21 827
kancelář a doručovací adresa AZS: Na Pláni 1609, Náchod 54701
President AZS:Jiří Chládek, tajemník AZS: Ing. Jiří Dusbaba
tel.: 775 142 163, č. účtu 2400109186/2010, E-mail AZS: azscr@seznam.cz